De eerste Hominidae of mensachtigen kwamen 15 miljoen jaren geleden ten tonele. Binnen deze familie van chimpansees, gorilla’s, mensen en orang-oetans kwam ongeveer 3 miljoen jaren geleden het geslacht Homo of mens voort met hierbinnen een variëteit aan opeenvolgende en soms gelijktijdige levende soorten. De Homo habilis was de eerste soort binnen het geslacht Homo om stenen werktuigen te maken en te gebruiken, ongeveer 2,5 miljoen jaren geleden, ondanks zijn kleine volume aan herseninhoud (equivalent aan die van een chimpansee). De Homo erectus was de eerste soort die 2 miljoen jaren geleden verder ging als rechtopstaande mens en had een herseninhoud bijna dubbel zo groot als zijn voorganger. Met zijn lichaam kon hij nog geen geluid produceren voor een volwaardig gebruik van gesproken taal. De ouderdom van de opgegraven beenderen van deze soort duiden erop dat deze mensen zo’n 100.000 jaren geleden verdwenen, waarschijnlijk ten gevolge van klimaatveranderingen. De Homo erectus leefde ongeveer gelijktijdig met de Homo ergaster of werkende mens. Deze soort was de eerste om vuur te kunnen hanteren, ongeveer 1 miljoen jaren geleden. Met 80% van de herseninhoud van de huidige mens was Homo antecessor of ontdekkende mens een volgende soort in de evolutie, 1 miljoen jaren geleden. Uiteindelijk komt ook de Homo neanderthalensis of neanderthaler voor in de evolutie. Echter, slechts een enkele soort binnen het Homo geslacht overleefde uiteindelijk de Homo sapiens of de verstandige mens. De oudste fossielen van Homo sapiens dateren van zo’n 300.000 jaar geleden en werden ontdekt in Afrika. Ongeveer 100.000 jaren geleden startte zijn kolonisatie van de rest van de wereld. De mens stamt dus niet zomaar van de apen af, maar binnen de familie van de mensachtigen zijn zowel het Homo geslacht als de geslachten van andere primaten geëvolueerd.
Essentieel voor het overleven van de soorten binnen het geslacht Homo, was het lopen op twee poten en het ontwikkelen van steeds grotere hersenen. Met die hersenen kon de Homo sapiens abstract redeneren om problemen efficiënter op te lossen en was hij uiteindelijk in staat gesproken taal te gebruiken, wat communicatie nauwkeuriger maakte. Voor het grootste deel van het menselijk bestaan waren mensen georganiseerd rond het verzamelen van voedsel en het jagen. Slechts 10.000 jaren geleden begonnen mensen zich te vestigen en aan landbouw te doen. Dit was essentieel voor de evolutie en groei tot de moderne beschaving die we vandaag kennen. De eerste beschavingen ontstonden 5000 jaren geleden in Mesopotamië. Met vandaag bijna 8 miljard Homo sapiens op aarde, domineren we momenteel duidelijk het wereldbeeld alsook de volledige biosfeer.